PROJECTEN

SAMENWERKING

Op bezoek bij Casas de los Suenos

Zo blij dat wij samen een heel klein stukje kunnen bij dragen voor de kinderen die in deze bizarre en onmenselijke omstandigheden moeten opgroeien. 

Deze locatie, midden in deze jungle voelt als een veilige en leerzame plek. Ze worden gezien en gehoord. 

Brillen van de universiteit

2021 begon voor Casa de los Sueños met een geweldig initiatief. Op 29 januari kwam de oogarts langs om de kinderen te voorzien van brillen. Een universiteit heeft dit in samenwerking met Casa de los Sueños georganiseerd, evenals de fondsen om de brillen te kunnen bekostigen. Wat een geweldige start van het jaar!

Noodhulp tijdens de Corona crisis

Colombia is een van de landen met de langste quarantaine wereldwijd. Dit heeft ertoe geleid dat de toch al moeilijke situatie van gezinnen, die de stichting ondersteunt, alleen maar is verslechterd. De lockdown heeft namelijk als gevolg dat degenen die economisch gezien van dag tot dag leven geen inkomen hebben, wat ertoe leidt dat zij ook niet over de financiële middelen beschikken om huur, voedsel en medische zorg te betalen. Velen hebben geen Colombiaanse verblijfsvergunning, of zijn nergens geregistreerd, en de illegale status van de wijk waarin de stichting actief is draagt er ook niet aan bij dat zij kunnen rekenen op officiële instanties. Hierdoor hebben de meeste mensen geen toegang tot de noodhulp van de Colombiaanse overheid. Daarom heeft de stichting zich vanaf het begin van de Corona crisis ingezet om de zwaarst getroffen gemeenschappen te voorzien van humanitaire hulpverlening in de vorm van voedselpakketten. Inmiddels hebben zij meer dan 1540 voedselpakketten uitgedeeld aan de armste gezinnen in de wijk waarin zij werken, maar ook aan Venezolaanse vluchtelingen die te voet terug lopen naar Venezuela en een Indianen gemeenschap die heeft moeten vluchten voor het geweld in hun regio en zich hebben gevestigd in Bogota.


Gaarkeuken Casas de los Sueños

Veel kinderen krijgen thuis beperkt of kwalitatief onvoldoende te eten. Publieke scholen in Colombia werken met twee dagdelen. Hierdoor gaan sommige kinderen ’s ochtends naar school en sommige kinderen ’s middags. Op school wordt een eenvoudige maaltijd aangeboden. Deze is echter vrij beperkt en voorziet niet voldoende in de dagelijkse behoefte. Ook betekent dit dat veel kinderen die ’s middags naar school gaan pas na 12 uur hun eerste maaltijd krijgen.

Tot december 2019 werkte Stichting Casas de los Sueños samen met stichting COMEDOR COMUNITARIO CRISTO LA VIDA. Deze stichting voorzag 30 van de meest hulpbehoevende kinderen van een eenvoudige maar gezonde maaltijd op de locatie van de stichting. Helaas hebben zij besloten om hun activiteiten te verleggen naar het Colombiaanse platteland, waardoor zij hun samenwerking met Stichting Casas de los Sueños moesten opzeggen.

De stichting heeft zich als doel gesteld om de keuken te heropenen en zodra de quarantaine is opgeheven en de stichting haar normale activiteiten kan hervatten de 40 kinderen die ’s ochtends komen te voorzien van een voedzaam ontbijt, omdat leren op een lege maag de prestaties en de kansen van de kinderen beperkt. De toegang tot gezonde voeding komt de kinderen in alle ontwikkelingsdomeinen ten goede. Zij hopen dit project op korte termijn uit te breiden met een lunch voor de middaggroep.

ACTIVITEITEN

DAGELIJKSE HULP

Ludoteca Casas de los Sueños

In de wijk waarin de stichting actief is verblijven veel kinderen op straat of zij worden opgesloten in huis omdat hun ouders afval aan het zoeken zijn of zich op een andere manier in de informele economie proberen staande te houden. Veel van deze kinderen hebben geen toegang tot onderwijs of een andere vorm van zinvolle dagbesteding. Dit is een gevaarlijke combinatie in relatie met de criminaliteit en het veelvuldig middelengebruik in de
wijk.

Daarom heeft de stichting in 2016 een locatie voor naschoolse opvang geopend. De ‘ludoteca’ is de hele week open en bied begeleiding, ondersteuning, voorlichting en bijscholing aan 80 kinderen tussen de 5 en de 12 jaar. De groep is opgedeeld in een ochtendgroep en een middaggroep, in Colombia gaan kinderen namelijk of s’ochtends of s’middags naar school. De stichting zorgt er ook voor dat de kinderen ingeschreven worden op scholen en zij bieden de voorzieningen zoals internet, ICT en materialen die de kinderen nodig hebben om hun huiswerk te kunnen doen.

 

Gezinsversterking en Gemeenschapsontwikkeling

Sinds 2018 biedt de stichting in samenwerking met psychologen van de Colombiaanse Universiteit Uniminuto elke donderdag en dinsdag een inloopspreekuur waar ouders met hun kinderen en andere belangstellenden terecht kunnen voor advies en intervisie met thema’s als opvoeding, onderwijs en de sociale problemen waar zij tegen aanlopen in hun families en die zij tegen komen in de wijk.

Hier is ook ruimte voor integratie en gemeenschapsontwikkeling, een groot deel van de gemeenschap bestaat namelijk uit Venezolaanse vluchtelingen en zij worden helaas geconfronteerd met veel  discriminatie en stigmatisering.