Stichting Droomhuizen Colombia verwerkt persoonsgegevens en gebruikt cookies op de website www.stichtingdroomhuizen.nl. In deze Privacy Verklaring informeren wij u over de doeleinden waarvoor persoonsgegevens verwerkt worden, hoe u uw privacyrechten kunt uitoefenen en overige informatie die voor u van belang kan zijn.

Stichting Droomhuizen Colombia gaat op zorgvuldige wijze met uw persoonsgegevens om en handelt binnen de grenzen van de wet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Reikwijdte

Deze Privacy verklaring is van toepassing op de activiteiten (inclusief de activiteiten via de website) van Stichting Droomhuizen Colombia.

Verantwoordelijke

Stichting Droomhuizen Colombia is de verantwoordelijke in de zin van de WBP en AVG.

Stichting Droomhuizen Colombia vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van haar klanten en relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Wij willen ook open zijn over de wijze waarop uw gegevens door ons worden verwerkt. Daarom lichten wij dit hieronder toe. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de AVG stelt. U kunt uw persoonlijke gegevens die bij ons geregistreerd staan altijd bij ons opvragen, wijzigen of laten verwijderen zover de wet dit toestaat.

Voor welke doeleinden verwerkt Stichting Droomhuizen Colombia uw persoonsgegevens?

Stichting Droomhuizen Colombia verzamelt en verwerkt persoonsgegevens voor duidelijk en vooraf bepaalde doeleinden, omdat dit noodzakelijk is voor onder andere:

 • het aangaan en uitvoeren van (vrijwilligers-, donateurs-, en overige) overeenkomsten;
 • het voeren van een donateursadministratie;
 • het aanbieden van diensten, het sturen van een nieuwsbrief, promotie en marketingdoeleinden;
 • het registreren van uw instellingen en voorkeuren ten aanzien van het gebruik van de website (via cookies);
 • het aangaan van een samenwerking met derde partijen;
 • onze bedrijfsvoering;
 • het voldoen aan een wettelijke verplichting;
 • archiefdoeleinden, waarbij gegevens slechts worden gebruikt bij juridische procedures of voor historische, statistische of wetenschappelijke doeleinden.

Verder gebruiken wij uw persoonlijke gegevens voor relatiebeheer en activiteiten om ons bestand van leden, vrijwilligers en overige betrokkenen bij Stichting Droomhuizen Colombia te vergroten en om u te informeren over onze activiteiten.

Stichting Droomhuizen Colombia verwerkt persoonsgegevens via onder andere de website en het online ledenportaal van STICHTING DROOMHUIZEN COLOMBIA. Dit gebeurt op basis van toestemming of vanwege het gerechtvaardigde belang van Stichting Droomhuizen Colombia. Buiten bovengenoemde verwerkingsdoeleinden, verwerkt Stichting Droomhuizen Colombia uw persoonsgegevens niet zonder uw voorafgaande toestemming.

Indien u geen prijs stelt op contact kunt u dit altijd doorgeven

Welke persoonsgegevens verzamelt Stichting Droomhuizen Colombia?

Stichting Droomhuizen Colombia verzamelt verschillende categorieën persoonsgegevens, dit zijn:

 • NAW-gegevens (naam, adres, woonplaats);
 • bankrekeningnummer (IBAN) voor betalingen van diensten of voor donaties;
 • telefoonnummer;
 • geboortedatum;
 • geslacht;
 • e-mailadres;
 • interactiegegevens (bijvoorbeeld cookie of informatie die wordt ontvangen wanneer u contact opneemt met ons. Er kan bijvoorbeeld een notitie van een gesprek met u worden opgeslagen).

Stichting Droomhuizen Colombia verzamelt (persoons)gegevens direct bij u, maar in voorkomende gevallen ontvangt Stichting Droomhuizen Colombia ook persoonsgegevens via derden voor zover dat in overeenstemming is met de wet.

Minderjarigen

Als blijkt dat een persoon die op welke grond ook persoonsgegevens achterlaat op de website jonger is dan 16 jaar, zal Stichting Droomhuizen Colombia, binnen de haar ter beschikking staande technische mogelijkheden, verifiëren of deze gegevens met toestemming van een ouder of verzorger zijn afgegeven. Indien die toestemming ontbreekt, zal Stichting Droomhuizen Colombia niet overgaan tot verwerking van de persoonsgegevens.

Geautomatiseerde besluitvorming

Stichting Droomhuizen Colombia neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het aan- en afmelden voor de nieuwsbrief

Stichting Droomhuizen Colombia biedt een nieuwsbrief waarmee onze donateurs, leden, vrijwilligers en andere geïnteresseerden geïnformeerd worden over nieuws over de werkzaamheden van onze organisatie en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees.

Om de inhoud van de nieuwsbrieven te optimaliseren kunnen open- en clickratio van e-mails op individueel niveau worden bekeken en vastgelegd. Dit doet Stichting Droomhuizen Colombia om de berichtgeving zo interessant mogelijk te houden voor de ontvangers en haar website te optimaliseren.

Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Hoe zorgt Stichting Droomhuizen Colombia voor vertrouwelijke omgang met persoonsgegevens?

Stichting Droomhuizen Colombia gaat vertrouwelijk om met persoonsgegevens. Stichting Droomhuizen Colombia neemt passende technische en organisatorische maatregelen, zodat persoonsgegevens worden beschermd. Stichting Droomhuizen Colombia deelt persoonsgegevens alleen in overeenstemming met dit Privacy Statement en alleen met derden wanneer dat geoorloofd is en zorgvuldig gebeurt.

In opdracht van Stichting Droomhuizen Colombia kunnen zakelijke dienstverleners ter uitvoering van een overeenkomst bepaalde onderdelen van de dienstverlening verzorgen. Stichting Droomhuizen Colombia maakt afspraken met deze verwerkers om vertrouwelijke en zorgvuldige omgang met persoonsgegevens te waarborgen. Deze afspraken worden contractueel vastgelegd in zogeheten ‘verwerkersovereenkomsten’. Hierin staat onder anderen nadrukkelijk dat deze verwerker de gegevens niet gebruikt voor eigen doeleinden.

Gegevensdeling met derden

Tenzij in dit Privacy Statement genoemd, worden uw persoonsgegevens niet verhuurd, verkocht of op andere wijze gedeeld met of verstrekt aan derden. Stichting Droomhuizen Colombia kan enkel en alleen uw (persoons)gegevens met derden delen wanneer u daar zelf toestemming voor heeft gegeven of om vraagt.

Stichting Droomhuizen Colombia verstrekt persoonsgegevens aan handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Bewaartermijnen

Stichting Droomhuizen Colombia bewaart uw persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG.

De gegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Hoe kunt u uw gegevens inzien of verwijderen?

U kunt een inzage- of correctieverzoek richten aan Stichting Droomhuizen Colombia. Geeft u daarbij duidelijk aan dat het gaat om een inzage- of correctieverzoek op grond van de AVG. U kunt ook verzoeken uw gegevens te laten verwijderen, echter dit is slechts mogelijk voor zover Stichting Droomhuizen Colombia nog aan zijn wettelijke verplichtingen kan voldoen, zoals bijvoorbeeld wettelijke bewaartermijnen voor financiële transacties.

Stuur uw verzoek naar:
e-mail: info@stichtingstichtingdroomhuizencolombia.nl

U bent tevens gerechtigd een klacht in te dienen over het gebruik van uw gegevens bij de Autoriteit persoonsgegevens.

Technische beveiliging

Om uw persoonlijke gegevens optimaal te beschermen tegen onbevoegde toegang of onbevoegd gebruik, past Stichting Droomhuizen Colombia passende beveiligingstechnologie toe. Als u gegevens aan ons doorgeeft via onze website, gebeurt dit altijd via een beveiligde verbinding. Van (pogingen tot) misbruik doen wij altijd aangifte.

Stichting Droomhuizen Colombia neemt daarnaast alle mogelijke organisatorische maatregelen om persoonsgegevens te beveiligen tegen toegang door onbevoegden.

Clickgedrag

Op onze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest gevraagde pagina’s. Het doel van deze algemene bezoekgegevens is om de inrichting van de website voor u te optimaliseren. Via internet worden nooit persoonlijke gegevens van u opgenomen zonder dat u daar expliciet opdracht toe geeft zoals bij het aanvragen van informatie.

Gebruik van cookies

Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door je browser op je harde schrijf van je computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Cookies verwijderen of uitschakelen

Het is mogelijk om via uw browser de cookies uit te schakelen.

Gebruik van permanente cookies

Met behulp van een permanente cookie kunnen wij je herkennen bij een nieuw bezoek op onze website. De website kan daardoor speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Wanneer je toestemming hebt gegeven voor het plaatsen van cookies kunnen wij je voorkeuren door middel van een cookie onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je dus tijd bespaart en een prettiger gebruik van onze website kunt maken. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser.

Gebruik van sessie cookies

Met behulp van een sessie cookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw webbrowser afsluit.

Google Analytics

Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de “Analytics”-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken.

Wij hebben Google niet toegestaan deze verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten.

De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd zo wordt uw ip-adres bijvoorbeeld nooit geregistreerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Sociale media

Op onze website zijn buttons opgenomen om webpagina’s te kunnen promoten of delen op sociale netwerken als Facebook en Instagram. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook respectievelijk Instagram zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. Wij hebben daar geen invloed op. In de privacyverklaring van Facebook respectievelijk van Instagram (welke regelmatig kunnen wijzigen) leest je wat zij met jouw (persoons)gegevens doen die zij via deze cookies verwerken.

De informatie die ze verzamelen wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. De informatie wordt overgebracht naar en door Instagram, Facebook, Google + en LinkedIn opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. LinkedIn, Instagram, Facebook en Google + stellen zich te houden aan de Safe Harbor principes en zijn aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

Privacybeleid van derden

Op de website van Stichting Droomhuizen Colombia kunnen links zijn opgenomen naar andere, niet bij Stichting Droomhuizen Colombia behorende, websites. Stichting Droomhuizen Colombia kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Wij adviseren u daarom, u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonsgegevens.

Vragen

Hebt u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacy statement? Neemt u dan gerust contact met ons op. U kunt hiervoor het contactformulier op de website gebruiken.

Dit Privacy Statement is voor het laatst gewijzigd op: 16 december 2020

Stichting Droomhuizen Colombia behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. U bent zelf verantwoordelijk voor het op de hoogte blijven van de laatste versie van dit Privacy Statement. Stichting Droomhuizen Colombia raadt u aan regelmatig na te gaan of er aanpassingen zijn.