BESTUURSVERGADERING

NOTULEN

Om de privacy van de aan stichting gelieerde relaties te waarborgen worden de notulen niet openbaar gemaakt. De notulen kunnen uiteraard wel worden opgevraagd via info@stichtingdroomhuizencolombia.nl.